previous pauseresume next

معاون پژوهشی مرکز

 

دکتر محمدرضا شعربافچی زاده

دکترای تخصصی روانپزشکی

شماره تماس: ۰۳۱۳۶۲۸۹۹۶۶                                                                     Email: sharbafchi@yahoo.com

 

دکتر محمدرضا شعربافچی زاده متولد ۱۳۶۲ در شهر  اصفهان، فارغ التحصیل دوره پزشکی عمومی در سال ۱۳۸۹ از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. وی در سال ۱۳۹۳ موفق به اخذ برد تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گردید.  وی از سال ۹۳ تاکنون بعنوان عضو هیئت علمی در گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشغول به کار تدریس و تحقیق می باشد و در حال حاضر  معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سايكوسوماتيك  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  می باشد.