previous pauseresume next

صورتجلسه بیست و چهارمین شورای پژوهشی مشترك مرکز تحقیقات روان تنی و گروه روانپزشكي

بیست و چهارمین جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات روان تني مورخ ۱۳/۴/۹۵ با اعضای ثابت جلسه، آقايان دكتر: حميد افشار، غلامرضا خيرآبادي، مجید برکتین، حميدرضا روح افزا، آوات فيضي، امراله ابراهيمي، محمد رضا شعربافچی، محسن بختی و سركار خانم ها دكتر کتایون شفیعی ؛ ندا اديبي برگزار گرديد.
بند۱- پروپوزال نهایی طرح رزیدنتی سرکار خانم دکتر پردیس ادهمیان تحت عنوان « بررسی اثر ونلافاکسین بر علایم و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با علایم متوسط تا شدید » به راهنمایی جناب آقای دکتر حمید افشار و دکتر غلامحسین احمدزاده مورد بررسی و تصویب قرار گرفت . ضمناً طرح از نظر ضرورت اجرا، اخلاقی بودن، انطباق با لاین تحقیقاتی مجری و بودجه نیز مورد تأیید می باشد.

بند۲- پروپوزال نهایی طرح رزیدنتی سرکار خانم دکتر زهرا صانعیان تحت عنوان « بررسی اثر دولوکستین بر علایم و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با علایم متوسط تا شدید» به راهنمایی جناب آقای دکتر محمد رضا شعربافچی زاده و سرکار خانم دکتر کتایون شفیعی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت . ضمناً طرح از نظر ضرورت اجرا، اخلاقی بودن، انطباق با لاین تحقیقاتی مجری و بودجه نیز مورد تأیید می باشد.

بند۳- پروپوزال نهایی طرح اینترنی سرکار خانم فروغ شش بلوکی تحت عنوان « بررسی تأثیر جلسات آموزش زوجین بر کیفیت زندگی و پیشگیری از علائم افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان سینه با ماستکتومی » به راهنمایی جناب آقای دکتر محمد رضا شعربافچی زاده و سرکار خانم دکتر فاطمه رجبی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت . ضمناً طرح از نظر ضرورت اجرا، اخلاقی بودن، انطباق با لاین تحقیقاتی مجری و بودجه نیز مورد تأیید می باشد.

بند۴- پروپوزال نهایی طرح اینترنی سرکار خانم زهرا حاجی زین العابدینی تحت عنوان « بررسی اثر اس‌سیتالوپرام بر کیفیت زندگی و پیشگیری از علائم افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت عمل جراحی ماستکتومی » به راهنمایی سرکار خانم دکتر فاطمه رجبی و جناب آقای دکتر محمد رضا شعربافچی زاده مورد بررسی و تصویب قرار گرفت . ضمناً طرح از نظر ضرورت اجرا، اخلاقی بودن، انطباق با لاین تحقیقاتی مجری و بودجه نیز مورد تأیید می باشد.
بند۵- درخواست سرکار خانم دکتر زهرا کرمی مبنی بر انصراف از پروپوزال مصوب تحت عنوان« بررسی تأثیر افزودن اسید فولیک به رژیم درمان افسردگی بر سطح سرمی پروتئین فاز التهابیC ‪(HS-CRP)‬ در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی» به راهنمایی جناب آقای دکتر غلامرضا خیرآبادی و سرکار خانم دکتر مریم امامی به علت محدودیت زمان اجرای طرح و همچنین هزینه های بالای آن مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

بند۶-عنوان طرح رزیدنتی سرکار خانم دکتر زهرا کرمی به راهنمايي جناب آقای دکتر غلامرضا خیرآبادی و جناب آقای دکتر حمید افشار تحت عنوان « بررسی مقایسه ای بیان ژنهای آپوپتوتیک خانواده BCl-2 بر روی لنفوسیتهای خون محیطی بیماران مبتلا به افسردگی و افراد سالم» قرائت و مورد تصویب قرار گرفت.