previous pauseresume next

خدمات تحقيقاتي

یکی از اهداف اصلی این مرکز انجام پژوهش های بنیادی، همه گیرشناسی و تحقیقاتی  جهت پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه میباشد. در این راستا  برای بیماران مراجعه کننده به کلینیک های این مرکز پرونده استاندارد کاملی تشکیل و اطلاعات بیماران مراجعه کننده به این کلینیک ها ثبت میگردد و در بانک اطلاعاتی ما وارد شده و جهت انجام فعالیت های تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله این اطلاعات مواردی مانند یافته های بالینی ، گزارشات آزمایشگاهی، تستهای روانشناختی و شرح حال خانواده و... میباشد. از زمان شروع به کار این مرکز ۹۱ طرح تحقیقاتی (طرح آزاد ۵۷، رزیدنتی ۱۹، اینترنی ۱۵) ۴۴ پایان نامه، ۵ کتاب تالیف شده، ۱۳ ترجمه ویراستاری کتاب در این مرکز انجام شده است و بیش از ۲۴۰ مقاله در مجلات داخلی و بین المللی به چاپ رسیده است.