previous pauseresume next

اطلاعیه دوره پزشکی روان تنی و روان درمانی

مرکز تحقیقات روان تنی با همکاری موسسه علمی تحقیقاتی دانش تندرستی و تحت نظارت گروه پزشکی روان تنی و روان درمانی دانشگاه فرایبورگ آلمان از فروردین ماه ۹۷ "دوره پزشکی روان تنی و روان درمانی "را برای دانشجویان دکترای رشته های روانشناسی سلامت و بالینی که آزمون جامع خود را گذرانده اند آغاز کرده است .افرادی که این دوره را با موفقیت میگذرانند پس از اخذ مدرک دکتری میتوانند درخواست ورود به دوره پسا دکتری پزشکی روان تنی و روان درمانی بدهند و پس از به انجام رساندن پروژه پژوهشی خود گواهی پسا دکتری دریافت کنند .جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل مرکز تماس حاصل فرمایید .psrc@mui.ac.ir