previous pauseresume next

خدمات تحقيقاتي

خدمات تحقیقاتی:یکی از اهداف اصلی این مرکز انجام پژوهش های بنیادی، همه گیرشناسی و تحقیقاتی  جهت پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه  میباشد. در این راستا برای بیماران مراجعه کننده به کلینیک های این مرکز پرونده استانداردکاملی تشکیل و اطلاعات بیماران مراجعه کننده به این کلینیک ها ثبت میگردد و در بانک اطلاعاتی ما وارد شده و جهت انجام فعالیت های تحقیقاتی مورد استفاده قرار میگیرد.

 از جمله این اطلاعات مواردی مانند یافته های بالینی ، گزارشات آزمایشگاهی، تستهای روانشناختی و شرح حال خانواده و... میباشد. 

از زمان شروع به کار این مرکز بیش از۲۰ طرح تحقیقاتی، ۱۵ پایان نامه در این مرکز انجام شده است و بیش از ۹۰ مقاله در مجلات داخلی و بین المللی به چاپ رسیده است .