previous pauseresume next

صورتجلسه شورای پژوهشی مشترك مرکز تحقیقات روان تنی و گروه روانپزشكي-۱۳

سيزدهمين جلسه ي شوراي پژوهشي مشترك مركز تحقيقات روان تني و گروه روانپزشكي مورخ ۰۳/۰۲/۹۴ با حضور آقايان دكتر: غلامرضا خير آبادي، حميدرضا روح افزا، مجيد بركتين، امراله ابراهيمي، حامد دقاق زاده و حميد افشار برگزار گرديد.

بازآموزی

روز سه شنبه مورخ ۴ اسفند ۹۳ جلسه بازآموزی روانپزشکی با حضور اساتید دانشگاه فرایبورگ آلمان و اساتید و دستیاران گروه روانپزشکی در سالن کنفرانس بیمارستان نور برگزار گردید.موضوعات مطرح شده در این بازآموزی عبارت بودند از:۱- جنبه های نورولوژیک اختلالات روان تنی۲- تغییرات در طبقه بندی اختلالات سوماتوفرم (تبدیلی)۳- رویکرد سیستمیک در اختلالات عملکردی نورولوژیک

صورتجلسه شوراي پژوهشي مشترك مركز تحقيقات روان تني وگروه روانپزشكي-۱۲

دوازدهمین جلسه شوراي پژوهشي مشترك مركز تحقيقات روان تني و گروه روانپزشكي مورخ ۱۱/۱۰/۹۳ با حضور آقايان دكتر: حميد افشار، غلامرضا خيرآبادي، مجید برکتین، حمیدرضا روح افزا، محسن معروفی، حامد دقاق زاده، امراله ابراهیمی، آوات فیضی و خانم دكتر ندا اديبي برگزار گرديد.

JOURNALS

 براي دريافت منتخبي از بهترين مجلات در حوزه روانپزشكي

صورتجلسه شوراي پژوهشي مشترك مركز تحقيقات روان تني وگروه روانپزشكي -۱۱

یازدهمین جلسه شوراي پژوهشي مشترك مركز تحقيقات روان تني و گروه روانپزشكي مورخ ۲۷/۸/۹۳ با حضور آقايان دكتر: حميد افشار، غلامرضا خيرآبادي، مجید برکتین، حمیدرضا روح افزا، امراله ابراهیمی، آوات فیضی و خانم دكتر ندا اديبي برگزار گرديد.

دوازدهمين صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات روان تنی(سایکوسوماتیک) تاریخ: ۲۴/۴/۹۳

دوازدهمين جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات روان تني مورخ ۲۴/۴/۹۳  با حضور آقايان دكتر: حميد افشار، مجيد بركتين ، حميد رضا روح افزا، امراله ابراهيمي و سركار خانم دكتر ندا اديبي برگزار گرديد .

فصلنامه تن، روان و فرهنگ

فصلنامه تن، روان و فرهنگ

معرفي كتاب مهارتهاي پيشگيري از استرس

كتاب مهارتهاي پيشگيري از استرس

معرفي كتاب كليدهاي پزشكي ذهن-بدن

كتاب كليدهاي پزشكي ذهن-بدن

معرفي كتاب Psychosomatic Medicine

معرفي كتاب Psychosomatic Medicine

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات روان تنی ( سایکوسوماتیک) RSS