previous pauseresume next

معرفی مرکز

 با توسعه سريع دنياي صنعتي و افزايش فشارهاي جسمي- رواني ناشي از این تغييرات سريع، شاهد افزايش اختلالات مرتبط با استرس در انسان ها هستيم. امروزه پژوهش در حوزه بيماريهاي غيرواگير از جنبه شناخت عوامل مسبب، تشديد كننده و تداوم دهنده از دغدغه هاي مهم پژوهشگران جهان پزشكي است.تغییر الگوی بیماریها در قرن اخیر نشان دهنده  کاهش مرگ ومیر بیماری های عفونی و مسری و افزایش  بیماری های مزمن و غیرواگیر است. به همین علت در چند دهه اخیر، بیماری های مزمن و اختلالات روان تنی نیز  بیشتر مورد توجه قرار گرفتند. ویژگی اساسی این تغییر، پر رنگ شدن نقش عوامل روانی اجتماعی و فرهنگی و اهمیت یافتن تاثیر ساختارها و رفتارهای اجتماعی بر پیدایش، سیر و توزیع و درمان بیماری و ناخوشی انسانها است. بسیاری از بیماری‌های غیرواگیر از قبیل بیماری گرفتگی عروق کرونر قلب، آسم، اختلالات  عملکردی گوارشی و غیره امروزه  بر زندگی  بسیاری از ساکنین کره زمین تاثیر گذار است. نقش استرس و سبک زندگی به عنوان یک عامل مهم و موثر به همراه عوامل دیگر در تمامی اختلالات فوق الذکر، دیده می‌شود. از نظر متخصصان اساس تمامی بیماری‌های روان‌تنی تاثیر مسایل روانی و مشکلات شخصیتی و حتی سبک زندگی بر جسم می‌باشد. برای توجه جدی  و همه جانبه به  این بیماریها بایستی از مدل های مراقبتی ارایه شده در پزشکی روان تنی سود برد.