previous pauseresume next

کسب رتبه نخست در ارزشیابی سال ۱۳۹۴مرکز تحقیقات روان تنی در بین مراکز بالینی با یک تا سه سال فعالیت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مرکز تحقیقات روان تنی در ارزشیابی سال ۱۳۹۴ در بین مراکز تحقیقاتی بالینی با یک تا سه سال فعالیت رتبه نخست را به خود اختصاص دارد.

منتخب مجلات Q1 در حوزه روانشناسی

منتخب مجلات Q1 در حوزه روانشناسی

۲۵ صورتجلسه شورای پژوهشی مشترک مرکز تحقیقات روان تنی و گروه روانپزشکی مورخ ۹۵/۶/۲۱

بیست و پنجمین جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات روان تني مورخ ۹۵/۶/۲۱ با اعضای ثابت جلسه، آقايان دكتر: حميد افشار، غلامرضا خيرآبادي، مجید برکتین، حميدرضا روح افزا، آوات فيضي، امراله ابراهيمي، محمد رضا شعربافچی، پیمان متقی و سركار خانم ها دكتر کتایون شفیعی ؛ ندا اديبي و عضو های مهمان جناب آقای دکتر سید غفور موسوی و سرکار خانم دکترویکتوریا عمرانی فرد برگزار گرديد.

صورتجلسه بیست و چهارمین شورای پژوهشی مشترك مرکز تحقیقات روان تنی و گروه روانپزشكي

بیست و چهارمین جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات روان تني مورخ ۱۳/۴/۹۵ با اعضای ثابت جلسه، آقايان دكتر: حميد افشار، غلامرضا خيرآبادي، مجید برکتین، حميدرضا روح افزا، آوات فيضي، امراله ابراهيمي، محمد رضا شعربافچی، محسن بختی و سركار خانم ها دكتر کتایون شفیعی ؛ ندا اديبي برگزار گرديد.

گزارش سفر آموزشی به آلمان (summer school 2016)

برنامه بازدید تیم هامبورگ آلمان از مرکز تحقیقات

 

صورتجلسه شورای پژوهشی مشترك مرکز تحقیقات روان تنی و گروه روانپزشكي- ۱۴

چهاردهمين جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات روان تني مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۴ با حضور آقايان دكتر: حميد افشار، غلامرضا خيرآبادي، مجيد بركتين، حميدرضا روح افزا، امراله ابراهيمي، آوات فيضي، حامد دقاق زاده و سركار خانم دكتر ندا اديبي برگزار گرديد.

فراخوان پذیرش سومین دوره پسا دکتری آموزشی، پژوهشی پزشکی روان تنی (سایکوسوماتیک)

پذیرش سومین دوره پسا دکتری آموزشی، پژوهشی پزشکی روان تنی (سایکوسوماتیک)

صورتجلسه شورای پژوهشی مشترك مرکز تحقیقات روان تنی و گروه روانپزشكي-۱۳

سيزدهمين جلسه ي شوراي پژوهشي مشترك مركز تحقيقات روان تني و گروه روانپزشكي مورخ ۰۳/۰۲/۹۴ با حضور آقايان دكتر: غلامرضا خير آبادي، حميدرضا روح افزا، مجيد بركتين، امراله ابراهيمي، حامد دقاق زاده و حميد افشار برگزار گرديد.

بازآموزی

روز سه شنبه مورخ ۴ اسفند ۹۳ جلسه بازآموزی روانپزشکی با حضور اساتید دانشگاه فرایبورگ آلمان و اساتید و دستیاران گروه روانپزشکی در سالن کنفرانس بیمارستان نور برگزار گردید.موضوعات مطرح شده در این بازآموزی عبارت بودند از:۱- جنبه های نورولوژیک اختلالات روان تنی۲- تغییرات در طبقه بندی اختلالات سوماتوفرم (تبدیلی)۳- رویکرد سیستمیک در اختلالات عملکردی نورولوژیک

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات روان تنی ( سایکوسوماتیک) RSS